Εκπαιδευτές & Συνεργάτες

Εκπαιδευτές & Συνεργάτες

Κουτσούκη Δήμητρα

Δήμητρα Κουτσούκη, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ στην “Ειδική Φυσική Αγωγή”. Έχει σπουδές (Bsc, Ma, PhD & Postdoc) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (University of Michigan) και τον Καναδά (University of Alberta). στην Εξελικτική και Ειδική Φυσική Αγωγή, στην Εξελικτική & Γνωστική Ψυχολογία, και στις Αναπτυξιακές & Κινητικές Διαταραχές.

Είναι διευθύντρια του Εργαστηρίου Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας/Αναπτυξιακών & Κινητικών Διαταραχών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διδάσκει σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  εντός και εκτός Ελλάδας. Έχει πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων και συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια. Έχει υλοποιήσει πάνω από 20 Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα  ως Επιστημονική Υπεύθυνη.

Έχει πολυσχιδές διοικητικό έργο ως:

 • Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ,
 • Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  “Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός”,
 • Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ
 • Ιδρυματική Υπεύθυνη του προγράμματος  “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών”, του ΕΚΠΑ για πάνω από 10 έτη
 • Τακτικό Μέλος Ειδικού Επταμελούς Οργάνου Επιτροπής Ερευνών, ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ,
 • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Παραολυμπιακών Αγώνων-2004.

Έχει συνεργαστεί με Διεθνείς Οργανισμούς (ΟΗΕ, WADA, IOC, IPC) και φορείς Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία Παιδείας, Υγείας, Ανάπτυξης, Εργασίας, Πολιτισμού-Αθλητισμού, και Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς).

Ασωνίτου Αικατερίνη

Είναι Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ) στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο “Αναπτυξιακές, Κινητικές Διαταραχές σε παιδιά”. Είναι Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με ειδίκευση στην “Ειδική Φυσική Αγωγή” της ΣΕΦΑΑ/ΕΚΠΑ. Επίσης, Πτυχιούχος του Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του ΕΚΠΑ. Ο διδακτορικός της τίτλος είναι στην ειδική αγωγή & γνωστική ψυχολογία κι έχει θέμα:  “Η αξιολόγηση των γνωστικο-κινητικών ικανοτήτων ως μέσο ταξινόμησης των μαθητών με και χωρίς αναπτυξιακή διαταραχή κινητικού συντονισμού: πρώιμη ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών στην προσχολική ηλικία”, στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών.

Είναι μέλος του Εργαστηρίου Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας/ Αναπτυξιακών και Κινητικών Διαταραχών, με το οποίο έχει συμμετάσχει με σύμβαση έργου σε πληθώρα ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων (χρηματοδοτούμενων ή μη). Έχει διδάξει σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα εντός Ελλάδας σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα και έχει επιβλέψει την εκπόνηση πολλών πτυχιακών εργασιών. Έχει σημαντικό επιστημονικό έργο αλλά και διοικητικό. Έχει σημαντικό συγγραφικό έργο δημοσιευμένο, επιστημονικές δημοσιεύσεις και συμμετοχές σε συμπόσια και συνέδρια εντός και εκτός Ελλάδας. Σχετικές αναφορές παρουσιάζονται σε δραστηριότητες εθελοντικής & κοινωνικής προσφοράς. Η ερευνητική της δραστηριότητα σχετίζεται με την κινητική και γνωστική αξιολόγηση παιδιών με και χωρίς αναπτυξιακές διαταραχές, την εξέταση βέλτιστων στρατηγικών κινητικής μάθησης και προγραμμάτων γνωστικο-κινητικής παρέμβασης, το σχεδιασμό αναπτυξιακών προγραμμάτων Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας με σκοπό την κοινωνική ενσωμάτωση/ένταξη, την ψυχαγωγία και τον αθλητισμό ατόμων με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συμμετέχει ως εκπαιδεύτρια σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε θεματικές, που άπτονται των ερευνητικών της ενδιαφερόντων. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε επιμορφωτικές συναντήσεις με γονείς και εκπαιδευτικούς σε θέματα εκπαιδευτικής παρέμβασης και ειδικής αγωγής.

Καλύβας Βασίλης

Ο Βασίλης Καλύβας είναι επαγγελματίας στο χώρο της εκπαίδευσης και του Παραολυμπιακού Αθλητισμού με εκτεταμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα αναπηρίας, κυρίως μέσα από την χρήση παραολυμπιακών αθλημάτων και της φυσικής δραστηριότητας. Επίσης έχει σημαντική εμπειρία στην διοίκηση και τον τεχνικό συντονισμό αθλητικών αποστολών και διοργανώσεων για αθλητές με αναπηρία.

Από το 2004 συνεργάζεται με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και έχει συμμετάσχει σε επτά θερινούς και χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες ως τεχνικός διευθυντής της Ελληνικής Παραολυμπιακής Ομάδας. Ως επικεφαλής των εκπαιδευτικών και αθλητικών προγραμμάτων της Ελληνικής Παραολυμιακής Επιτροπής έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει Ευρωπαϊκά προγράμματα με αντικείμενο την κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση ευάλωτων και μειονοτικών κοινωνικά ομάδων, όπως πρόσφυγες με αναπηρία.

Επιπλέον, ο Βασίλης Καλύβας είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου(Ph.D) από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθλητών και μεταπτυχιακού τίτλου (MA) από το Πανεπιστήμιο McGill Canada. Αντικείμενο των διατριβών του, που έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ήταν ο σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικών μοντέλων ένταξης με την χρήση Παραολυμπιακών Αθλημάτων. Αυτό το διάστημα διδάσκει στο πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης του ΕΚΠΑ το μάθημα: «Αθλητισμός και σχολική ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες». Τέλος είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής της World Academy of Sports και της Δεθνούς Παραολυμπιακής Επιτροπής για την διδασκαλία του προγράμματος «Athletes Development Program”.

 

Καμπερίδου Ειρήνη

 • Eιρήνη Καμπερίδου Καθηγήτρια ΕΚΠΑ στην “Κοινωνιολογία”.Σπουδές: -Διδακτορικό Δίπλωμα: Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών , Τμήμα Κοινωνιολογίας, Αθήνα -Master of Arts (MA) BOSTON COLLEGE, Arts and Sciences- Literature and Culture, Department of Romance Languages and Literatures , Chestnut Hill, Massachusetts, USA -Bachelor of Arts (ΒΑ): EMMANUEL COLLEGE, Boston Massachusetts, USA LE DEGREE SUPERIEURE-Certificat de presence: Cours de la Civilisation Francaise de l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV), France -Certificate of Proficiency in English, the University of Cambridge

Κοσκινά Ιφιγένεια

Είναι  Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α. (Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με ειδικότητα “Άσκηση, Ευρωστία και Υγεία” και έχει εξειδικευτεί στη μέθοδο εκγύμνασης Pilates.

Είναι κάτοχος Διπλώματος, Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κουν.

Έχει παρακολουθήσει μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο “Film & Media” στο Faculty of Arts του Πανεπιστημίου της Alberta στον Καναδά (University of Alberta, Canada). (University of Alberta, Canada).  Είναι κάτοχος διπλώματος “Life Coaching” και είναι Πιστοποιημένη Zumba® και BOSU Instructor.

Έχει 4ετή προϋπηρεσία ως Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής  σε ιδιωτικό γυμναστήριο και είναι ιδιοκτήτρια γυμναστηρίου “FITNESS” από το 2015 έως και σήμερα.

Είναι επιστημονική συνεργάτης στο “Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας Αναπτυξιακών /Κινητικών Διαταραχών” της ΣΕΦΑΑ/ΕΚΠΑ από το 2008 κι  έχει εργαστεί με σύμβαση έργου στα κάτωθι εκπαιδευτικά προγράμματα, όπου εστιάζεται το ερευνητικό και επιστημονικό της έργο:

 1. “Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ)” του ΕΚΠΑ. Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας5-Υποέργο3-MIS311527 της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ-2007-2013).
 2. “Προώθηση προγραμμάτων φυσικής δραστηριότητας σε ειδικά σχολεία με στόχο την κοινωνική ένταξη μαθητών με κινητικές –πολλαπλές αναπηρίες” του Υ.ΠΑΙ.Θ. – (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ).
 3. “Επιχειρηματικότητα στον Αθλητικό Τομέα – Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Ανάδειξη και Προώθηση Επιχειρηματικών και Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων στον Αθλητικό Τομέα” του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων -Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL (Κωδ. Πράξης ΟΠΣ: 71151).
 4. “Αξιολόγηση της κινητικής συμπεριφοράς & αθλητικής απόδοσης των Χαρισματικών/Ταλαντούχων μαθητών και υποστήριξη, κοινωνική ένταξη με τη βοήθεια αθλητικών δραστηριοτήτων” της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς /Πρόγραμμα Νεολαία: Δράση 5 /Υποστηρικτικά Μέτρα: Δράσεις 7-9. Αριθμός

Σύμβασης: ΝΕΟΛΑΙΑ 5.1.1./2003/R5/9.

 1. “Swim your Way”: 612943-EPP-1-2019-1-EL-SPO-SSCP (Erasmus+ Programme – Sport – Small Collaborative Partnership) ως μέλος με το Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας/ Αναπτυξιακών και Κινητικών Διαταραχών, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (Αθήνα, Ελλάδα).
 2. Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+- Small Collaborations (Project No 622203-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SSCP) με τίτλο “Βιωματική εμπειρία υδατοσφαίρισης σε άτομα με προβλήματα όρασης” (“VIWAS: Visual Impairment and Water polo Assisted System (2021-2023”).

Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια και Αξιολογήτρια ενηλίκων, εγγεγραμμένη στα μητρώα του ΚΕΔΙΒΙΜ/ ΕΚΠΑ. Έχει συμμετάσχει σε Πανελλήνια και διεθνή συνέδρια και ημερίδες. Έχει εργαστεί ως προπονήτρια κολύμβησης του Ο.Σ.Φ.Π στην προ-αγωνιστική πισίνα στο “Παπαστράτειο” Κολυμβητήριο στον Πειραιά.

Υπήρξε πρωταθλήτρια κολύμβησης με σημαντικές αθλητικές διακρίσεις.

Κοσκινάς Μαρίνος

Είναι πτυχιούχος  του BCA College, BA (Hons) στον τομέα του Hospitality and Tourism Management (2016- 2020). Επιπρόσθετα έχει παρακολουθήσει  με επιτυχία το φημισμένο σεμινάριο WSPC (Wine & Spirit Education Trust (WSET)- Επίπεδο 1,2.

Έχει δουλέψει σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες (Ikos Resort Dassia, Hilton Athens Banquet Department) και σε δομές εστίασης με καθήκοντα ανάλογα των σπουδών του (food & beverage management).

Παρά τις σπουδές του στον Τουριστικό Τομέα, έχει αναπτύξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ζητήματα της Συμπερίληψης Ατόμων με Αναπηρία, ιδιαίτερα στον αθλητικό χώρο. Ως εκ τούτου, από το 2019 έχει δραστηριοποιηθεί ερευνητικά ως επιστημονικός συνεργάτης στο “Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας Αναπτυξιακών /Κινητικών Διαταραχών” της ΣΕΦΑΑ/ ΕΚΠΑ στα ερευνητικά προγράμματα:

1.       Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+- Small Collaborations (Project No 622203-EPP-1-2020-1-EL-SPO-SSCP) με τίτλο “Βιωματική εμπειρία υδατοσφαίρισης σε άτομα με προβλήματα όρασης” (“VIWAS: Visual Impairment and  Water polo Assisted System (2021-2023”).

2.      Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του Εργαστηρίου Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας/ Αναπτυξιακών και Κινητικών Διαταραχών του ΕΚΠΑ, του Noriaki Kano Laboratories και του CAFÉ- UEFA για μια σειρά από projects τα οποία εντάσσονται στη ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ σε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες.

3.      Πρόταση που κατατέθηκε στα Ηνωμένα Έθνη. 17 στόχοι αειφόρου ανάπτυξης. United Nations Sustainable με τίτλο “Access and Inclusive Experience of people with Disabilities on Sports events: The Institutional Role and Responsibility of ACCESo”. Development Goals Agenda 2020 – 2030.

4.      “Swim your Way”: 612943-EPP-1-2019-1-EL-SPO-SSCP  (Erasmus+ Programme – Sport – Small Collaborative Partnership) ως μέλος με το Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας/ Αναπτυξιακών και Κινητικών Διαταραχών, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (Αθήνα, Ελλάδα).

Με τον Αθλητικό Όμιλο Γλυφάδας (ΑΝΟΓ) έχει αγωνιστεί στο άθλημα της Κολύμβησης με διακρίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Κουσκούκης Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Κουσκούκης είναι Καθηγητής Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, στην Ανώτατη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, ενώ είναι και Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει Αντιπρύτανης του ΔΠΘ και Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Έχει διατελέσει Πρόεδρος στην Εθνική Επιτροπή Δια Βίου Μάθησης, στον Οργανισμό Τουριστικής Εκπαίδευσης-Κατάρτισης Ο.Τ.Ε.Κ., στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας» του ΔΠΘ, στην Επιτροπή Σύνταξης του Νόμου 3498/2006 περί Ανάπτυξης του Ιαματικού Τουρισμού, στην Εταιρεία Laser Ιατρικής Αισθητικής, στην Επιτροπή Ερευνών ΔΠΘ, στην Εταιρεία Εναλλακτικής Ιατρικής, στην Επιστημονική Επιτροπή Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδος και στην Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων. Είναι Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελλάδας – Κίνας και του Ελληνικού Συνδέσμου Τουρισμού Υγείας. Είναι Επιστημονικός Σύμβουλος Τουρισμού Υγείας και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού στην Κ.Ε.Δ.Ε., καθώς και Μέλος του Τομέα Τουρισμού Υγείας στο Ινστιτούτο Επιστημονικών Ερευνών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, ενώ διετέλεσε Διευθυντής ως Αρχίατρος στη Δερματολογική Κλινική του 401 Γ.Σ.Ν.Α. Το 2015 ίδρυσε την Ελληνική Ακαδημία Ιαματικής Ιατρικής στην οποία προεδρεύει έως και σήμερα.

Είναι συγγραφέας 6 επιστημονικών συγγραμμάτων: «Τουρισμός Υγείας – Θερμαλισμός, Προοπτικές Ανάπτυξης στην Ελλάδα», «Ιατρική Αισθητική και Κοσμετολογία», «Παθήσεις των ονύχων», «Δερματολογία – Αφροδισιολογία», «AIDS» και «Δερματολογική Ογκολογία».

 Είναι υπεύθυνος της έκδοσης του περιοδικού «Ιατρική Παιδεία», συνεκδότης του περιοδικού “Journal of Dermatologic Surgery and Oncology” και Επιστημονικός Σύμβουλος σε 8 επιστημονικά περιοδικά.

Κυβέλου Περσεφόνη

Η Περσεφόνη Κυβέλου, είναι ιατρός, ιδρυτικό μέλος και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Διεθνούς Εταιρείας Προηγμένης Ομοιοπαθητικής Ιατρικής-Δ.Ι.Ε.Π.Ο. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και εργάζεται ως Γενικός Ιατρός εφαρμόζοντας την Ομοιοπαθητική Ιατρική στην ιατρική πράξη 30 έτη. Σπούδασε Ομοιοπαθητική Ιατρική στο Ινστιτούτο Ερευνών και Εφαρμογών Ομοιοπαθητικής Ιατρικής- ΙΝΕΕΟΙ υπό την εκπαίδευση του διακεκριμένου ιατρού Σπύρου Διαμαντίδη, της επιστημονικής ομάδας του οποίου είναι μέλος επί 30ετία. Μετεκπαιδεύτηκε στην Ομοιοπαθητική στην Αγγλία. Έχει πραγματοποιήσει ειδική εκπαίδευση στη μέθοδο της Βιοανάδρασης (Biofeedback) για τον έλεγχο του στρες, στην Ηχοθεραπεία και στην Χρωμοθεραπεία. Είναι μέλος του Medicina Alternativa και μέλος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας.

Έχει διατελέσει πρόεδρος της Πανελλήνιας Ιατρικής Ομοιοπαθητικής Εταιρείας- ΠΙΟΕ και μέλος της επιτροπής έρευνας και συνεδρίων το ΙΝΕΕΟΙ. Έχει εκπονήσει και συμμετάσχει σε 35 επιστημονικές εργασίες και κλινικές μελέτες, οι οποίες έχουν παρουσιαστεί σε διεθνή και πανελλήνια ιατρικά συνέδρια. Παρουσιάζει σημαντικό διδακτικό έργο, διδάσκοντας ιατρούς, φαρμακοποιούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, νοσηλευτές και άλλους επιστήμονες υγείας στο πλαίσιο του επιστημονικού ενημερωτικού προγράμματος του ΙΝΕΕΟΙ, της ΠΙΟΕ και της Διεθνούς Ιατρικής Εταιρείας Προηγμένης Ομοιοπαθητικής (ΔΙΕΠΟ) για την Ομοιοπαθητική Ιατρική. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια σε ενημερωτικές παρουσιάσεις με θέμα “Προηγμένη Ομοιοπαθητική, μια εφαρμογή για τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων”, που διοργανώθηκαν από την Δ.Ι.Ε.Π.Ο. υπό την αιγίδα των Ιατρικών Συλλόγων Αθήνας, Πειραιά, Λάρισας, Ξάνθης, Χανίων και Ρεθύμνου και απευθύνονταν στους ιατρούς- μέλη των αντίστοιχων ιατρικών συλλόγων. Είναι εισηγήτρια σε 45 Συζητήσεις Στρογγύλης Τράπεζας ελεύθερες στο κοινό με θέματα υψηλού κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως Ομοιοπαθητική, Βιοανάδραση, Διαιτολογία και πρόληψη κατά των Ναρκωτικών, που διοργανώθηκαν υπό την αιγίδα πολλών δήμων της Ελλάδας και της Κύπρου.

Κυριακοπούλου Ελένη

Η Ελένη Κυριακοπούλου  είναι ιατρός, απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι μέλος του Ινστιτούτου Ερευνών και Εφαρμογών Ομοιοπαθητικής Ιατρικής (ΙΝΕΕΟΙ) και ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Ιατρικής Εταιρείας Προηγμένης Ομοιοπαθητικής (ΔΙ.Ε.Π.Ο.).

Εργάζεται σαν Ιατρός στην Ιατρική Εταιρεία «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ». Έχει πραγματοποιήσει πάνω από 10 επιστημονικές έρευνες και έχει παρουσιάσει κλινικές μελέτες σε εθνικά και διεθνή ιατρικά συνέδρια, με επίκεντρο την ομοιοπαθητική προσέγγιση και θεραπεία. Έχει διδάξει και εκπαιδεύσει ιατρούς, φαρμακοποιούς, οδοντιάτρους και κτηνιάτρους στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ινστιτούτου Ερευνών και Εφαρμογών Ομοιοπαθητικής Ιατρικής.

Έχει ειδικευτεί στη Βιοανάδραση και είναι εκπαιδευτής του Ελληνικού Κέντρου Βιοανάδρασης.

Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικές στρογγυλές τράπεζες για την ομοιοπαθητική, τη βιοανάδραση, τη διατροφή, την πρόληψη και την απεξάρτηση από τα ναρκωτικά. Έχει δώσει διαλέξεις, ομιλίες και συνεντεύξεις και είναι συγγραφέας πολλών άρθρων σχετικά με θέματα υγείας τα οποία έχουν δημοσιευθεί στον Τύπο.

Λιβιεράτος Αντώνης

Ο Αντώνης Λιβιεράτος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1961. Σπούδασε Ιατρική στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απ’ όπου και αποφοίτησε το 1986. Ειδικεύτηκε στην Παθολογική Ανατομική στην Αθήνα αποκτώντας τον τίτλο ειδικότητας το 1993. Εκπαιδεύτηκε στον Βελονισμό παρακολουθώντας τα σεμινάρια του Εκπαιδευτικού Ινστιντούτου Βελονισμού Ελλάδας. Από το 2008 ασχολείται, ως ιατρός, αποκλειστικά με την άσκηση του Ιατρικού Βελονισμού. Συνεχίζει να συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία ως διδασκόμενος παρακολουθώντας πλήθος ειδικών μετεκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικών με τον βελονισμό και τις συναφείς μ’ αυτόν τεχνικές (με διδάσκοντες όπως οι T. Lundeberg, M. Cummins, R. Nogier, R. Gerwin, R. Tambirajah κ.α.) και την Ομοιοπαθητική (κύκλος σεμιναρίων Ομοιοπαθητικής Εκπαίδευσης της Εθνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής Συνεργασίας) αλλά και ως διδάσκων (στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του Εκπαιδευτικού Ινστιντούτου Βελονισμού Ελλάδας).

Παράλληλα, από το 1982, είναι δημιουργικά ενεργός ως μουσικός (δισκογραφία, συναυλίες, σύνθεση μουσικής για το Θέατρο και τον Κινηματογράφο κλπ.).

Μπερτσιμά Ιωάννα

Η Ιωάννα Μπερτσιμά σπούδασε ψυχολογία στο Αριστοτέλειο πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από όπου και αποφοίτησε το έτος 2010. Παράλληλα με τις σπουδές της στην ψυχολογία, φοίτησε στη σχολή χορού Dance Club International για το επαγγελματικό πτυχίο χορού με τίτλο «Teacher of dancing».  Αποφοίτησε από τη σχολή το έτος 2007.

Το 2008 εργάζεται ως εθελόντρια ψυχολόγος του Κ.Ψ.Υ. (Κέντρο Ψυχικής Υγείας) Ρεθύμνου. Το 2009 εργάζεται εθελοντικά στο ΚΕ.ΘΕ.Α. (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων), στο παράρτημα Ανάδυση της Θεσσαλονίκης και συνεχίζει την εργασία της στο παράρτημα Διάβαση, της Αθήνας.

Είναι μέλος και συνεργάζεται ενεργά με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρία (Παράρτημα Αχαρνών), όπου και προσφέρει τις υπηρεσίες της ως Ψυχολόγος. Παράλληλα από το 2007 έως και το 2014 εργάζεται ως δασκάλα χορού σε πολλές σχολές αλλά και συλλόγους χορού, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, ενώ ασχολείται και με τον αθλητικό χορό από το 2007 έως και το 2013, λαμβάνοντας μέρος τόσο σε εγχώριους διαγωνισμούς, όσο και σε διαγωνισμούς του εξωτερικού, με πολλές και σημαντικές διακρίσεις σε Ελλάδα αλλά και εξωτερικό.

Μέσα από την εμπειρία της διδασκαλίας χορού σε διαφορετικές προσωπικότητες αλλά και ηλικίες αντιλήφθηκε πως ο χορός είναι το βασικότερο μέσον για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων. Αυτό ήταν που την ώθησε να δημιουργήσει το κέντρο «Dance your soul»

Το 2011 λαμβάνει το πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τίτλο «Ανάπτυξη επικοινωνιακών ικανοτήτων» από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βλέποντας ότι ο χορός δε βοηθάει μόνο τον άνθρωπο ως μονάδα, αλλά και τα ζευγάρια, το 2012  φοιτά στο Athenian College, από όπου και πιστοποιείται ως σύμβουλος ζεύγους.

Το 2013, αποφασίζει να ανοίξει ακόμα περισσότερο τους ορίζοντες της και σπουδάζει στο «Athens Coaching Institute» , από όπου πιστοποιείται πλέον  ως «Life Coach». Είναι μέλος του συλλόγου AC (Association for Coaching).

Πάτση Χαρίκλεια

Χαρίκλεια Πάτση Είναι Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στις Σέρρες, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά (διεθνή και ελληνικά), σε πρακτικά συμποσίων Φυσικής Αγωγής και Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής, Νέων Τεχνολογιών στη Φυσική Αγωγή και στην Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή, από το 2005 έως σήμερα. Έχει πραγματοποιήσει προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις σε συνέδρια από το 2002 έως σήμερα. Συμμετείχε σε ομάδα συγγραφής αναλυτικού προγράμματος σπουδών για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας, για τη συστάδα της Φυσικής Αγωγής και Υγείας Β2 επιπέδου. Είναι επιμορφώτρια Β επιπέδου και ασχολείται ερευνητικά με τις Νέες Τεχνολογίες στη Φυσική Αγωγή και στην Προσαρμοσμένη Φυσική Αγωγή. Έχει προϋπηρεσία 15 ετών σε σχολικές μονάδες Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, ως Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και Προσαρμοσμένης Φυσικής Αγωγής, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Πέτσα Ελένη

Η Έλενα Πέτσα σπούδασε Ψυχολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, απ’ όπου αποφοίτησε το 2010. Ακολούθησαν οι μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιου του Lancaster στην Αγγλία στον τομέα των αναπτυξιακών διαταραχών. Συνέχισε την εξειδίκευσή της στο συγκεκριμένο τομέα, ολοκληρώνοντας το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΕΚΠΑ στην αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία. Επιπλέον, έχει παρακολουθήσει το μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψυχοεκπαιδευτικές Παρεμβάσεις – Θεραπεία Οικογένειας στην Ψύχωση» του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ). Η κατάρτιση της, συνεχίστηκε στον τομέα της ψυχοθεραπείας. Έχει εκπαιδευτεί στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία καθώς επίσης και στη Βιοθυμική Ψυχοθεραπεία (Κλινική Ύπνωση).

Όλο αυτό το διάστημα έχει εργαστεί σε αρκετές Δομές Ψυχικής Υγείας προσφέροντας της υπηρεσίες της εθελοντικά, όπως το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΠΕΘΕΑ) «Αργώ», για διάστημα 2 ετών, τη Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη του ΕΠΙΨΥ για διάστημα 2 ετών και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου. Επιπλέον, για ένα χρόνο συμμετείχε σε υποστηρικτικές ομάδες συγγενών ατόμων με σοβαρές ψυχικές διαταραχές, που πραγματοποιούνταν από το Σύλλογο Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία (ΣΟΨΥ) καθώς και στο Κέντρο Προεργασίας και Κοινωνικής Αποκατάστασης του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, συμμετέχοντας σε ομάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ασθενών.

Έχει εργασθεί για διάστημα ενός έτους στο Ινστιτούτο Ψυχικής και Σεξουαλικής Υγιεινής, ενώ από το 2013 έως το 2018 εργάστηκε στο ΜΚΟ «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Στο διάστημα αυτό τρία χρόνια εργάστηκε ως Ψυχολόγος στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, στη Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 καθώς και στη Γραμμή Στήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111, όπου παρείχε υπηρεσίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης γονέων και παιδιών, τόσο τηλεφωνικά όσο και δια ζώσης. Στη συνέχεια, και για τα επόμενα δύο χρόνια ανέλαβε τη θέση της Υπεύθυνης Βάρδιας και ως βασική της αρμοδιότητα ήταν ο συντονισμός και η εποπτεία των παραπάνω Γραμμών αλλά και των Κέντρων Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης του Οργανισμού, σε όλη την Ελλάδα.

Από το 2016 έως και σήμερα είναι μόνιμος συνεργάτης του «Dance your Soul». Επιπλέον εργάζεται ως εκπαιδεύτρια σε Πιστοποιημένο Κέντρο δια Βίου Μάθησης που παρέχει προγράμματα εξειδικευμένης επαγγελματικής μετεκπαίδευσης στον τομέα της ψυχοθεραπείας.

Σκαφίδα Φωτεινή

Είναι διδάκτωρ στην Επιστήμη της Άσκησης και της Φυσικής Αγωγής, στο Τμήμα Επιστημών Ζωής και Υγείας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Κύπρου, με αντικείμενο την κινητική αξιολόγηση στην προσχολική ηλικία. Κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) Αθηνών στην Προσαρμοσμένη Κινητική Δραστηριότητα και είναι Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής του Τ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών με ειδικότητα στην Ειδική Φυσική Αγωγή.

Είναι Διερμηνέας Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (Ε.Ν.Γ.) με εξειδίκευση στην εκπαιδευτική διερμηνεία, εγγεγραμμένη στα Μητρώο Διερμηνέων Ε.Ν.Γ. του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών και της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.

Είναι επιστημονική συνεργάτιδα του Εργαστηρίου Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας/ Αναπτυξιακών και Κινητικών Διαταραχών του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ, συμμετέχοντας στις δράσεις και τα έργα του, αλλά και πραγματοποιώντας διδασκαλίες ως προσκεκλημένη εισηγήτρια.

Έχει δημοσιεύσει 22 μονογραφίες & επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά (διεθνή και ελληνικά), σε πρακτικά συμποσίων με θέματα ειδικής αγωγής και φυσικής αγωγής από το 2001 ως σήμερα. Έχει συγγράψει διδακτικές σημειώσεις σε θέματα υγείας, αναπηρίας, θεραπευτικής άσκησης και προσαρμοσμένης κινητικής δραστηριότητας. Έχει πραγματοποιήσει ομιλίες, καθώς και προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις σε σεμινάρια-συνέδρια, από το 2000 ως σήμερα.

Έχει εικοσαετή προϋπηρεσία στη Γενική και Ειδική Εκπαίδευση, με εμπειρία στην αξιολόγηση και παρέμβαση σε σχολικές δυσκολίες μέσω της κίνησης, σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Στον τομέα Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει διδακτική εμπειρία σε θέματα υγείας, ειδικής αγωγής, ατόμων με αναπηρίες, φυσικής αγωγής (γενικής & ειδικής) και αθλητισμού (γενικού & ειδικού), κινητικής ανάπτυξης/ αξιολόγησης/ υποστήριξης, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, στην μεταλυκειακή Επαγγελματική Κατάρτιση και στη Δια Βίου Εκπαίδευση. Είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια και αξιολογήτρια Ενηλίκων, εγγεγραμμένη στα μητρώα του ΕΟΠΠΕΠ και του ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΚΠΑ.

Έχει εξαετή διοικητική και οργανωτική εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα (Κ.Υ. Υπουργείου Παιδείας, Δ.ΙΕΚ) και την Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δημ. Αθλητ. Οργανισμοί) στους τομείς επαγγελματικής κατάρτισης, ειδικής αγωγής & εκπαίδευσης, φυσικής αγωγής, άθλησης & αναψυχής.

Στροφύλλα Γεωργία

Γεωργία Β. Στροφύλλα Είναι πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής της Σ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών με ειδικότητα στην «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή». Είναι υποψήφια διδάκτορας στον τομέα της «Προσαρμοσμένης Κινητικής Αγωγής», στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.), του Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης της Σ.Ε.Φ.Α.Α. Αθηνών στην «Προσαρμοσμένη Κινητική Αγωγή», καθώς και στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαιδευτική Πολιτική: Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Διοίκηση» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έχει Πιστοποιητικό 12μηνης Επιμόρφωσης διάρκειας 560 ωρών στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Σχολική Ψυχολογία» από το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Έχει πιστοποιημένη επάρκεια στη γραφή Braille από το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών. Είναι επιστημονική συνεργάτιδα του Εργαστηρίου Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας, Αναπτυξιακών και Κινητικών Διαταραχών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αθηνών, συμμετέχοντας στις δράσεις του, αλλά και πραγματοποιώντας διδασκαλίες ως προσκεκλημένη εισηγήτρια. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά (διεθνή και ελληνικά), σε πρακτικά συμποσίων με θέματα ειδικής αγωγής και προσαρμοσμένης κινητικής αγωγής από το 2007 ως σήμερα. Έχει συγγράψει διδακτικές σημειώσεις σε θέματα προσαρμοσμένης κινητικής δραστηριότητας, μαθησιακών δυσκολιών και αναπτυξιακών διαταραχών. Έχει πραγματοποιήσει προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις σε σεμινάρια-συνέδρια, από το 2006 ως σήμερα. Έχει προϋπηρεσία 13 ετών στην Ειδική Εκπαίδευση, ως Καθηγήτρια Προσαρμοσμένης Κινητικής Αγωγής, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει διοργανώσει αθλητικές Ημερίδες Στίβου για άτομα με Αναπηρίες. Είναι διαπιστευμένη Διαιτητής – Κριτής στο επίσημο άθλημα των Special Olympics «Bocce».

Σωτηρόπουλος Νικόλαος

Ο Νικόλαος Σωτηρόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Αποφοίτησε  από την Ιατρική Σχολή Πατρών το 1989. Κατόπιν έκανε το Αγροτικό του στην Αγιάσο  Λέσβου και αφού εκπλήρωσε την στρατιωτική θητεία του (1991-1993) άρχισε την εξειδίκευσή του στην ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας.

Από το 1994 έως το 1996 ειδικεύθηκε στην Παιδο-Ωτορινολαρυγγολογία στο Νοσοκομείο Παίδων ‘Η Αγία Σοφία’ υπό την Διεύθυνση του κ. Γεωργίου Χριστόπουλου. Συνέχισε την ειδίκευσή του στο Νοσοκομείο ‘Ερυθρός Σταυρός’ από το 1996 έως το 1998 υπό την Διεύθυνση του Καθηγητού κ. Γεωργίου Δοκιανάκη, στην Ωτορινολαρυγγολογία ενηλίκων, οπότε και κατόπιν εξετάσεων έλαβε τον τίτλο του Ωτορινολαρυγγολόγου- Χειρουργού Κεφαλής και Τραχήλου.

Έχει  συμμετάσχει σε πολυάριθμα διεθνή και εγχώρια συνέδρια και σεμινάρια ως εισηγητής ή απλός συμμετέχων.

Έχει συνεργαστεί με όλα τα μεγάλα Ιδιωτικά Νοσοκομεία (Ερρίκος Ντυνάν, Ευρωκλινική, Ευρωκλινική Παίδων, Γενικό Νοσοκομείο “Μητέρα”, Όμιλος Ιατρικού Κέντρου κ.α.),

 Από το 2013 έως και σήμερα  συνεργάζεται  χειρουργικά με τον Όμιλο Ιατρικού Κέντρου (Ιατρικό Κέντρο Αθηνών , Ιατρικό Κέντρο Περιστερίου κ.α.), εξασκώντας όλη την χειρουργική γκάμα της Ωτορινολαρυγγολογίας, Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου και Παιδολαρυγγολογίας, με ιδιαίτερη εφαρμογή  καινοτόμων χειρουργικών εφαρμογών Laser, ενδοσκοπικής χειρουργικής κ.α .                                 

Είναι μέλος των παρακάτω Εταιριών :

 • Πανελλήνια ΩΡΛ/κή Εταιρεία Κεφαλής και Τραχήλου
 • Πανελλήνια Παιδοωτορινολαρυγγολογική Εταιρεία
 • European Academy of Allergiology and Clinical Immunology (EAACI)
 • International Federation of Oto-Rhino-Laryngological Societies (IFOS) 
 • ΕλληνικήΡινολογική Εταιρεία
 • Ελληνική Φωνιατρική Εταιρεία (ΜέλοςτουΔ.Σ.)
 • Ένωση  Ελευθεροεπαγγελματιών Ωτορινολαρυγγολόγων Ελλάδας (Μέλος του Δ.Σ)
 • ΔΙ.Ε.Π.Ο (Διεθνής Ιατρική Εταιρεία  Προηγμένης Ομοιοπαθητικής ) (ως Πρόεδρος από το 2017).

Τζουβάρα Σοφία

Η Σοφία Τζουβάρα έχει σπουδάσει στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και έχει μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της “Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας” στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο.

 Είναι ενεργό μέλος της Ελληνικής Ακαδημίας Ιαματικής Ιατρικής, Γενική Γραμματέας της Παγκόσμιας Ακαδημίας Κινέζικης και Συμπληρωματικής Ιατρικής και ασχολείται ερευνητικά με τους τομείς της Iπποκράτειας και της Κινέζικης Ιατρικής.

Τσίγκανος Γεώργιος

Ο Γεώργιος Τσίγκανος είναι μέλος ΔΕΠ στην βαθμίδα του Λέκτορα στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο ΕΚΠΑ με γνωστικό αντικείμενο “Αθλητική Φυσικοθεραπεία”. Αντικείμενο το οποίο εισήγαγε και διαμόρφωσε το περιεχόμενο και την διδασκαλία του. Είναι Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού καθώς και πτυχιούχος Φυσικοθεραπευτής. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος – τίτλου από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Ήταν μέλος του Εργαστηρίου Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης.

Είναι μέλος του Εργαστηρίου Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας/ Αναπτυξιακών και Κινητικών Διαταραχών, με το οποίο έχει συμμετάσχει σε ερευνητικές δραστηριότητες . Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακά προγράμματα της ημεδαπής και έχει επιβλέψει στην εκπόνηση μεταπτυχιακών καθώς και διδακτορικών διατριβών. Έχει σημαντικό επιστημονικό αλλά και ερευνητικό έργο δημοσιευμένο σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά.

Έχει συμμετάσχει και διδάξει σε επιστημονικά συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες με θεματολογία του γνωστικού του αντικειμένου. Έχει πολυετές κλινικό έργο στην πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση αθλητικών τραυματισμών ως κλινικός Φυσικοθεραπευτής.

Τσολάκη Βασιλική

Πτυχιούχος Αισθητικός του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης με άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από το 1987. Από το 1993 ασχολείται με το τομέα της Υγείας, της ομορφιάς, της Αντιγήρανσης και του wellness με ιδιαίτερη έμφαση στη πρόληψη και το Health Coaching. Στα πλαίσια αυτού του πεδίου έκανε σπουδές και απέκτησε πιστοποιήσεις και διπλώματα στις εξής ειδικότητες:

Ρεφλεξολογία, Ζωνοθεραπεία, Νευρορεφλεξολογία, Αρωματοθεραπεία, Ηλεκτροβελονισμός, Ιάματα του Μπαχ, Αγιουρβεδική Ιατρική & Αγιουρβεδική μάλαξη, βασικές αρχές Κινέζικής Ιατρικής και βελονισμού, Βασικές αρχές Ομοιοπαθητικής και προηγμένης Ομοιοπαθητικής επιστήμης, Θεραπευτική μάλαξη (διάφορα είδη μάλαξης), Συμβουλευτική Διατροφολογία, Διατροφή σύμφωνα με την ομάδα αίματος, Συμπληρώματα Διατροφής, Βοτανοθεραπεία, Ολιγοθεραπεία, Γεμμοθεραπεία, Ιριδολογία, Su Jok, Creative Healing, Οξειδωτικό στρες, Κοσμητική εναλλακτική Ιατρική & Αντιγήρανση, Κοσμητικός βελονισμός, Rejuvance, Λεμφική παροχέτευση κατά Vodder, Reiki 1ου,2ου και 3ου βαθμού καθώς και πολλά σεμινάρια εξειδίκευσης στους παραπάνω τομείς.

Συμπληρώνοντας τις απαιτούμενες ώρες σπουδών και πρακτικής στις παραπάνω ειδικότητες απέκτησε το Diploma of Naturopathy.

Από το 2000 ασχολείται με την εκπαίδευση έχοντας διδάξει σε ιδιωτικά ΙΕΚ και υπήρξε εργαστηριακός συνεργάτης του ΤΕΙ Αθήνας στο τμήμα Αισθητικής την περίοδο 2003-2007. Ταυτόχρονα κάνει εκπαιδεύσεις σε ιδιωτικές εταιρείες πάνω στα συμπληρώματα διατροφής και στα προϊόντα περιποίησης δέρματος. Από το 2003 μέχρι και σήμερα διδάσκει στο NHS. Είναι επίσης ιδρυτικό μέλος του Ε.Σ.Σ.Ι.Α.Σ (Επαγγελματικό Σωματείο Συμπληρωματικής Ιατρικής & Ανθρωπιστικών Σπουδών).

Έχει ενταχθεί στο Μητρώο εκπαιδευτών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και παίρνει μέρος σαν εκπαιδεύτρια σε μετεκπαιδευτικά προγράμματα εξειδίκευσης μέσω e–learning.

Φίλη Αγγελική

Η Φίλη Κελίνα είναι Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, απόφοιτη του Πανεπιστήμιο του Hertfordshire και κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους στην Ψυχολογία της Υγείας και την Αθλητική Διατροφή. Έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της ως Nutrition & Health – NLP Coach και είναι υποψήφια Διδάκτωρ στο πανεπιστήμιο του Reading, στο τμήμα της Ψυχολογίας. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά πρωτόκολλα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, με θέμα τη Μεσογειακή και τη DASH διατροφή σε μεταεμμηνοπαυσιακές ασθενείς με υποκλινική αθηρωμάτωση. Είναι μέλος του Βρετανικού Συμβουλίου Επαγγελματιών Υγείας και Φροντίδας και της Ένωσης Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος (ΕΔΔΕ). Εργάζεται ως Διαιτολόγος & NLP Coach σε Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια. 

Χαρίτου Σοφία

Είναι Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο ΕΚΠΑ. Ο μεταπτυχιακός της τίτλος είναι στην ειδική αγωγή, ενώ ο διδακτορικός της τίτλος στην Προσαρμοσμένη Κινητική αγωγή κι έχει θέμα: «Ανίχνευση Κινητικών Διαταραχών στα Βρέφη».

Έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα της ΣΕΦΑΑ και έχει επιβλέψει την εκπόνηση πολλών πτυχιακών εργασιών. Η ερευνητική της δραστηριότητα σχετίζεται με την πρώιμη κινητική παρέμβαση, την ανίχνευση κινητικών διαταραχών σε βρέφη και νήπια, την ειδική αγωγή, τις αναπτυξιακές διαταραχές, τη γνωστική και κινητική ανάπτυξη των παιδιών, την κινητική επάρκεια και τη φυσική κατάσταση στην παιδική ηλικία. Έχει ενεργή συμμετοχή σε συνέδρια που διοργανώνονται πάνω στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας/ Αναπτυξιακών και Κινητικών Διαταραχών με το οποίο έχει συμμετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών έργων (χρηματοδοτούμενων ή μη). Συμμετέχει ως εκπαιδεύτρια σε προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε θεματικές, που άπτονται των ερευνητικών της ενδιαφερόντων. Τέλος, έχει συμμετάσχει σε επιμορφωτικές συναντήσεις με γονείς και εκπαιδευτικούς σε θέματα πρώιμης παρέμβασης και ειδικής αγωγής.