Coaching Υγείας, Ευεξίας, Άσκησης & Μακροβιότητας
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΕΚΠΑ


Πρόλογος:

Η καλή υγεία και η ευεξία, και κατ’ επέκταση η ποιότητα της ζωής μας, σε μεγάλο βαθμό μπορούν να επιτευχθούν αλλάζοντας απλές, καθημερινές συνήθειες. Η επαφή μας με τη φύση, η άσκηση, η σωστή διατροφή, η διαχείριση του στρες και καθημερινές πρακτικές αυτοφροντίδας στη ζωή μας είναι κάποιες από αυτές.

Η αλλαγή τρόπου σκέψης, στάσης και συμπεριφοράς μπορεί να επιτευχθεί μέσω του «Coaching» (στοχοθέτησης). Το άτομο με τη βοήθεια του Coach βελτιώνει τον εαυτό του, δίνοντας έμφαση σε θετικές σκέψεις και θετικά συναισθήματα. Στο πρόγραμμα αυτό ο εκπαιδευόμενος διαμορφώνει μια ολιστική αντίληψη για την απόκτηση και διατήρηση της υγείας, ευεξίας με στόχο τη μακροβιότητα. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, επαγγελματίες εκπαίδευσης, επαγγελματίες άσκησης (Καθηγητές Φυσικής Αγωγής), θεραπευτές, ψυχολόγους, φυσικοθεραπευτές, αισθητικούς, νοσηλευτές αλλά και σε άτομα, που θέλουν να διαμορφώσουν έναν πιο υγιή τρόπο σκέψης με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου ζωής τους, την επίτευξη ευεξίας και τη μακροβιότητα

Παρουσίαση προγράμματος:

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις τεχνικές και τις μεθόδους του «Coaching» (στοχοθέτησης), για την επίτευξη της καλής υγείας, ευεξίας και μακροβιότητας, μέσω της αλλαγής τρόπου σκέψης, στάσης και συμπεριφοράς. Βασική του επιδίωξη αποτελεί εκπαιδευτές, θεραπευτές, ιατροί και γενικότερα επαγγελματίες υγείας και θεραπευτικής άσκησης να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στα οφέλη των μεθόδων «Coaching» και να αποκτήσουν τα απαραίτητα εργαλεία για την επαγγελματική τους κατάρτιση και την αυτοβελτίωσή τους. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας ολιστικής αντίληψης για την απόκτηση και διατήρηση της υγείας και ευεξίας με στόχο τη μακροβιότητα, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό μπορούν να επιτευχθούν αλλάζοντας απλές καθημερινές συνήθειες. Η εξατομικευμένη μορφή άσκησης και η φυσική δραστηριότητα, η διατροφή, η εναλλακτική κοσμητική και αντιγήρανση, η βιοανάδραση, καθώς και οι τρόποι ελέγχου και διατήρησης του άγχους και των ψυχοσωματικών συμπτωμάτων αποτελούν μεθόδους αντιμετώπισης, από τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι επωφελούνται ατομικά και επαγγελματικά. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευομένους για προσωπική εξέλιξη, αυτογνωσία και εμβάθυνση στον εαυτό τους αλλά και στους γύρω τους, μέσω των πρακτικών του Coaching.


Σε ποιους απευθύνεται:

 • Αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία και ενδιαφέροντα
 • Αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία και ενδιαφέροντα
 • Αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αντίστοιχο εργασιακό ενδιαφέρον
 • Κάθε ενδιαφερόμενο/η, που θέλει να διαμορφώσει έναν πιο υγιή τρόπο σκέψης με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου ζωής του, την επίτευξη ευεξίας και τη μακροβιότητα.

Προαπαιτούμενα:

 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε e-mail


Μαθησιακά αποτελέσματα:

Γνώσεις:
Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

Προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσληψη τροφής, όπως είναι η υγεία και η ανάγκη απώλειας βάρους, η φυσιολογία και η βιολογία (μηνύματα πείνας και κορεσμού, νευροδιαβιβαστές και ορμόνες), οι συνήθειες και η ψυχολογική κατάσταση.

Περιγράφει αναλυτικά τους λόγους που οδηγούν σε κατανάλωση/υπερκατανάλωση συγκεκριμένων τροφίμων.

Αναγνωρίζει τη σημασία της αξιολόγησης και στοχοθέτησης στην επιλογή του κατάλληλου προγράμματος άσκησης για όλους, είτε σε ατομικό, είτε σε ομαδικό ή οικογενειακό επίπεδο και σύμφωνα με τις ανάγκες του ατόμου, τα θέλω του, την πρόσβαση σε προγράμματα αναψυχής στην περιοχή του, την οικογενειακή του κατάσταση, τον ελεύθερο χρόνο του, καθώς και το επίπεδο υγείας του.

Αναγνωρίζει τη σημασία της χρήσης του νερού στην αποκατάσταση και διατήρηση της υγείας, μέσω της υδροθεραπείας, αλλά και μέσω της παρέμβασης στη λειτουργία οργανικών συστημάτων.

Περιγράφει συνοπτικά τις τεχνικές φυσικής ομορφιάς που αφορούν στο πρόσωπο (εσωτερικές και εξωτερικές).

Διευκρινίζει τι ορίζεται ως ψυχοσωματικό σύμπτωμα, καθώς και τα αίτια που το προκαλούν.

Αναγνωρίζει τις βασικές αρχές της υπνοθεραπείας και της κλινικής εφαρμογής της.

Περιγράφει συνοπτικά την ιστορική εξέλιξη του φαινομένου της ύπνωσης και να προσδιορίζει την αξιοποίησή του, μέσω της ένταξής του σε οργανωμένα ψυχοθεραπευτικά μοντέλα.

Δεξιότητες (Ψυχοκινητικές):
Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

Ακολουθεί το διαθεωρητικό μοντέλο συμπεριφοράς, καθώς τα στάδια αλλαγής που συμπεριλαμβάνει αποτελούν βασικά βήματα ενέργειας στις coaching συνεδρίες.

Χρησιμοποιεί ευρέως γνωστές τεχνικές και μοντέλα για να οργανώνει καλύτερα τις συνεδρίες ως coach, αλλά και για την αποτελεσματικότερη έκβαση του στόχου/αποτελέσματος που τίθεται από τον coachee.

Διαχειρίζεται ευέλικτα και με διάφορους τρόπους τους ασκούμενους που επιθυμούν να εισάγουν στη ζωή τους τη φυσική δραστηριότητα.

Καταρτίζει εξατομικευμένα προγράμματα αναψυχής, άσκησης και φυσικής δραστηριότητας, σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα στις δυνατότητες και ανάγκες των συμμετεχόντων, στα θέλω τους, στον ελεύθερο χρόνο τους, στην ηλικία, το φύλο, το βάρος, τις αθλητικές εμπειρίες, τους τραυματισμούς, τις παθήσεις, και γενικότερα στο επίπεδο υγείας και φυσικής τους κατάστασης.

Αξιολογεί τους εκάστοτε ασκούμενους και να σχεδιάζει εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης και φυσικής δραστηριότητας για ηλικιωμένους, σύμφωνα με τις ανάγκες τους, το διαφορετικό τρόπο ζωής που βιώνουν αλλά και τα διαφορετικά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν.

Διαχειρίζεται με επιτυχία το στρες και το άγχος με τη μέθοδο της βιοανάδρασης, ώστε να μην προκαλεί παθολογικές διαταραχές.

Εφαρμόζει αποτελεσματικά καθημερινές απλές τεχνικές βιοανάδρασης, ώστε να αποκτήσει γνώση και έλεγχο των δυνατοτήτων του/της.

Προτείνει ενδεικνυόμενους τρόπους παρέμβασης για την αντιμετώπιση ψυχοσωματικών συμπτωμάτων και διαφόρων διαταραχών, όπως είναι το life coaching (συμβουλευτική ζωής), η γνωστικο-συμπεριφορική θεραπεία, το mindfulness (ενσυνειδητότητα), ο χορός-άσκηση, το θέατρο και η κλινική ύπνωση.

Αξιοποιεί κατά το βέλτιστο τρόπο εργαλεία και τεχνικές, οι οποίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά, για την αντιμετώπιση ψυχοσωματικών συμπτωμάτων.

Ικανότητες (Κοινωνικές/Συναισθηματικές):
Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

Αλλάζει στάσεις σε σχέση με τη διατροφή, την ποιότητα ζωής, την άσκηση και την αυτοφροντίδα, καθώς και σχετικά με το ρόλο του coaching και των μέσων για την απόκτηση υγείας, ευεξίας και μακροβιότητας.

Προτάσσει την ανάγκη μακροπρόθεσμης αλλαγής στον τρόπο ζωής του coachee, μέσω αύξησης της συναισθηματικής του νοημοσύνης.

Προσεγγίζει τις υπηρεσίες ευεξίας ολιστικά, συνδυάζοντας την αγωγή του σώματος, του πνεύματος και του συναισθήματος με σκοπό τον αυτοέλεγχο, την προσωπική ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα και τη βελτίωση της καθημερινότητας του ανθρώπου, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Επηρεάζει θετικά τον ασκούμενο για να αντιμετωπίζει θεραπευτικά τα προβλήματα υγείας του σε τέτοιο βαθμό, ούτως ώστε να συμμετέχει σε δραστηριότητες άσκησης και ευεξίας για τη συντήρησή του, την προσωπική του εξέλιξη και την εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής του.

Προάγει και επιδιώκει την επίτευξη του “καλώς έχειν” του ανθρώπου μέσω μη συμβατικών, εναλλακτικών/συμπληρωματικών προσεγγίσεων υγείας και ευεξίας, οι οποίες αφορούν ολοκληρωμένα ιατρικά συστήματα, αλλά και λειτουργούν συμπληρωματικά για μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων συμβατικών/κλασικών θεραπειών.

Αυτοελέγχει και αυτοδιαχειρίζεται το δυναμικό του/της, αναπτύσσοντας σε μεγάλο βαθμό τις φυσικές του/της ικανότητες.

Βελτιώνει την καθημερινότητα του/της καθώς και τη σχέση με τον εαυτό του/της, μέσα από διάφορους τρόπους παρέμβασης.

Συγκρίνει ερευνητικά συμπεράσματα αναφορικά με τις τεχνικές και τις μεθόδους του Coaching.

Εξασκεί την πρακτική πλευρά του Coaching για την ενίσχυση της γνώσης και την ανάπτυξη των νοητικών λειτουργιών του εγκεφάλου.

Οδηγός Μαθήματος:

Coaching Υγείας, Ευεξίας, Άσκησης και Μακροβιότητας

Διδακτικές ενότητες:

Coaching Υγείας και Διατροφής

Σώμα- Ψυχή- Περιβάλλον: Σύμμαχοι Υγείας και Ευεξίας

Fitness Coaching και Φυσική Δραστηριότητα

Έλεγχος και Διαχείριση του Στρες με τη Μέθοδο της Βιοανάδρασης

Εναλλακτική Κοσμητική και Αντιγήρανση

Coaching Αντιμετώπισης Ψυχοσωματικών ΣυμπτωμάτωνΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Επιστημονική & Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Προγράμματος

Ομότιμη Καθηγήτρια στην Ειδική Φυσική Αγωγή, Σ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δήμητρα Κουτσούκη, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ στην “Ειδική Φυσική Αγωγή”. Έχει σπουδές (Bsc, Ma, PhD & Postdoc) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Western Michigan University) και τον Καναδά (University of Alberta), στην Εξελικτική και Ειδική Φυσική Αγωγή, στην Εξελικτική & Γνωστική Ψυχολογία, και στις Αναπτυξιακές & Κινητικές Διαταραχές.

Διετέλεσε διευθύντρια του Εργαστηρίου Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας/Αναπτυξιακών & Κινητικών Διαταραχών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

‘Εχει διδάξει σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  εντός και εκτός Ελλάδας. Έχει πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων και συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια. Έχει υλοποιήσει πάνω από 20 Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα  ως Επιστημονική Υπεύθυνη.

Έχει πολυσχιδές διοικητικό έργο ως:

 • Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ,
 • Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  “Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός”,
 • Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντοπινγκ 
 • Ιδρυματική Υπεύθυνη του προγράμματος  “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών”, του ΕΚΠΑ για πάνω από 10 έτη
 • Τακτικό Μέλος Ειδικού Επταμελούς Οργάνου Επιτροπής Ερευνών, ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ,
 • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Παραολυμπιακών Αγώνων2004.

Έχει συνεργαστεί με Διεθνείς Οργανισμούς (ΟΗΕ, WADA, IOC, IPC) και φορείς Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία Παιδείας, Υγείας, Ανάπτυξης, Εργασίας, Πολιτισμού-Αθλητισμού, και Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς).

Πιστοποιητικά Προγράμματος