Φυσικές Ιατρικές και Συμπληρωματικές Θεραπείες
Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ ΕΚΠΑ


Πρόλογος:

Έχει ως σκοπό να προσφέρει εξειδικευμένη επιμόρφωση για τις φυσικές θεραπείες. Επιπρόσθετα, οι συγγραφείς του προγράμματος παρουσιάζουν την αντίληψη της ολιστικής ιατρικής, παραθέτοντας τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών που διατυπώνονται στη σύγχρονη ιατρική βιβλιογραφία. Το παρόν πρόγραμμα φιλοδοξεί να εισαγάγει τους ενδιαφερόμενους σε γνώσεις, που αφορούν στις ενότητες του Ιατρικού Βελονισμού, της Προηγμένης Ομοιοπαθητικής, της Ιαματικής Ιατρικής, της Βιοκλιματοθεραπείας και της Θεραπευτικής Άσκησης-Φυσικής Δραστηριότητας. Απευθύνεται τόσο σε ανθρώπους που ασκούν κάποιο υγειονομικό επάγγελμα, όσο και σε εκείνους που το αντικείμενο σπουδών τους δεν έχει σχέση με το αντικείμενο «υγεία», αλλά παρόλα αυτά επιθυμούν να γνωρίσουν τη Φυσική Ιατρική.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Αποφοίτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
 • Αποφοίτους μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία και ενδιαφέροντα
 • Αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αντίστοιχο εργασιακό ενδιαφέρον
 • Κάθε ενδιαφερόμενο, που αναζητάει γνώση για αυτοβελτίωση και προσωπική εξέλιξη.

Προαπαιτούμενα:

 • Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ, πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε e-mail

Παρουσίαση προγράμματος:

Σκοπός Προγράμματος

Η Πολυπλοκότητα Της Ανθρώπινης Νόσου, Η Αλματώδης Πρόοδος Της Βιοτεχνολογίας, Αλλά Και Ταυτόχρονα Η «επιστροφή» Σε Έναν Πιο Ολιστικό Τρόπο Αντιμετώπισης Της Ασθένειας Και Του Ίδιου Του Ασθενούς, Διαμορφώνουν Ένα Ιδιαίτερα Απαιτητικό Και Συνάμα Καινούργιο Γνωστικό Πλαίσιο. Σκοπός Του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Είναι Να Δοθεί Μια Εκτενής, Επιστημονικά Τεκμηριωμένη Γνώση, Η Οποία Βασίζεται Σε Ερευνητικά Δεδομένα, Από Επιστήμονες Ειδικούς Στο Χώρο Των Φυσικών Ιατρικών Και Συμπληρωματικών Θεραπειών. Ο Κύκλος Αυτός Των Μαθημάτων Είναι Εισαγωγικός Και Ενημερωτικός Για Τα Αντικείμενα Που Προσφέρονται Και Δεν Φιλοδοξεί Να Παράγει Κάποιου Είδους Θεραπευτές.
Το Παρόν Πρόγραμμα Εισάγει Τους Ενδιαφερόμενους Σε Γνώσεις, Που Αφορούν Στις Ενότητες Του Ιατρικού Βελονισμού, Της Προηγμένης Ομοιοπαθητικής, Της Ιαματικής Ιατρικής, Της Βιοκλιματοθεραπείας Και Της Θεραπευτικής Άσκησης-φυσικής Δραστηριότητας. Στη Σύγχρονη Εποχή Όπου Τα Φάρμακα Σε Ορισμένες Των Περιπτώσεων Δεν Ενδείκνυνται, Δεν Επιδρούν Ή Ακόμη Και Επιδρούν Αρνητικά, Οι Φυσικές Ιατρικές Και Συμπληρωματικές Θεραπείες Μπορούν Να Αποτελέσουν Έναν Πολύτιμο Σύμμαχο Στην Αποκατάσταση, Στη Διατήρησης Της Υγείας Και Στην Ευζωίας Του Ανθρώπου, Χωρίς Να Υποκαθιστούν Τις Θεραπείες Της Κλασσικής Ιατρικής.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Γνώσεις:
Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

Τεκμηριώνει τη σημασία και την ανάγκη της ύπαρξης και χρήσης συμπληρωματικών και εναλλακτικών μη βλαπτικών θεραπευτικών μεθόδων.

Προσδιορίζει τους μηχανισμούς δράσης του βελονισμού στο βαθμό που αυτοί έχουν σήμερα γίνει κατανοητοί και τη σύνδεσή τους με τη δομή και τη λειτουργία του ανθρώπινου νευρικού συστήματος.

Περιγράφει τις αρχές της Προηγμένης Ομοιοπαθητικής.

Ανακαλεί τις βασικές έννοιες και τα αναμενόμενα θεραπευτικά αποτελέσματα από τη χρήση κυρίως των ιαματικών φυσικών πόρων αλλά και των άλλων φυσικών μεθόδων.

Δίνει παραδείγματα αξιοποίησης των ιαματικών φυσικών πόρων σαν συμπληρωματικά θεραπευτικά μέσα.

Περιγράφει ειδικές εφαρμογές του βελονισμού, όπως τον βελονισμό των μικροσυστημάτων (όπου κατατάσσεται και ο εξαιρετικά διαδεδομένος ωτοβελονισμός) και τον αισθητικό βελονισμό.

Κατονομάζει τις σύγχρονες επιστημονικά τεκμηριωμένες μεθόδους εφαρμογής της ιαματικής ιατρικής ανά ειδικότητα.

Ορίζει την έννοια του «Exercise is Medicine» (EIM).

Αναγνωρίζει το ασφαλές και πιστοποιημένο ομοιοπαθητικό σκεύασμα.

Διακρίνει τις θεραπευτικές ιδιότητες των θεραπευτικών πόρων ανά σύστημα και ανά ασθένεια.

Κατηγοριοποιεί τις διαφορετικές μορφές του προγράμματος ΕΜΙ, ανάλογα με τη μέθοδο υλοποίησής τους ανά ήπειρο.

Δεξιότητες (Ψυχοκινητικές):
Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

Επιλέγει και προτείνει ειδικές εφαρμογές του βελονισμού σε διαφορετικές περιπτώσεις νοσημάτων.

Προτείνει προγράμματα θεραπευτικής άσκησης ανά τύπο πάθησης, καθώς και τις ενδείξεις και αντενδείξεις εφαρμογής.

Διαχειρίζεται την ολοκληρωμένη εφαρμογή ενός πλήρους θερμαλιστικού συστήματος σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Επιλέγει βασικές μεθόδους της βιοκλιματοθεραπείας και να αναγνωρίζει τις θεραπευτικές ενδείξεις τους.

Διαχειρίζεται βασικές βιομετεωρολογικές έννοιες και βιομετεωρολογικούς δείκτες.

Συνθέτει την εξίσωση του θερμικού ισοζυγίου.

Εντοπίζει βασικές παραμέτρους της βιομετεωρολογικής θεραπείας, και συγκεκριμένα αυτές που σχετίζονται με την με την ηλιακή ακτινοβολία και την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ικανότητες (Κοινωνικές/Συναισθηματικές):
Μετά το πέρας του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

Προτείνει τον Ιατρικό Βελονισμό ως θεραπευτική μέθοδο στη σύγχρονη Ιατρική.

Ενσωματώνει βασικές γνώσεις σε κάθε φάση και στάδιο υλοποίησης του προγράμματος φυσικής δραστηριότητας.

Προσαρμόζει τα είδη άσκησης που συμβάλουν στη διατήρηση καλού επιπέδου υγείας.

Ευαισθητοποιεί το ευρύ κοινό σχετικά με το ρόλο των Φυσικών Ιατρικών Θεραπειών στην αποκατάσταση της υγείας και στην απόκτηση ευεξίας.

Προάγει τις Φυσικές Ιατρικές και Συμπληρωματικές Θεραπείες ανάμεσα στους επαγγελματίες υγείας και πρόνοιας.

Απορρίπτει απόψεις που υποσκάπτουν την επιστημονική βάση των Φυσικών Ιατρικών και Συμπληρωματικών Θεραπειών.

Εντοπίζει στην Προηγμένη Ομοιοπαθητική τη σύγχρονη λύση σε πολλά θεραπευτικά αδιέξοδα, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες σύγχρονες θεραπευτικές αγωγές.

Οδηγός Μαθήματος:

Φυσικές Ιατρικές και Συμπληρωματικές Θεραπείες

Διδακτικές ενότητες:

Ιατρικός Βελονισμός 

Προηγμένη Ομοιοπαθητική

Ιαματική Ιατρική

Βιομετεωρολογική Θεραπεία

Θεραπευτική Άσκηση – Φυσική δραστηριότητα


ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

Επιστημονική & Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Προγράμματος

Ομότιμη Καθηγήτρια στην Ειδική Φυσική Αγωγή, Σ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δήμητρα Κουτσούκη, Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ στην “Ειδική Φυσική Αγωγή”. Έχει σπουδές (Bsc, Ma, PhD & Postdoc) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Western Michigan University) και τον Καναδά (University of Alberta), στην Εξελικτική και Ειδική Φυσική Αγωγή, στην Εξελικτική & Γνωστική Ψυχολογία, και στις Αναπτυξιακές & Κινητικές Διαταραχές.

Διετέλεσε διευθύντρια του Εργαστηρίου Προσαρμοσμένης Κινητικής Δραστηριότητας/Αναπτυξιακών & Κινητικών Διαταραχών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

‘Εχει διδάξει σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  εντός και εκτός Ελλάδας. Έχει πλήθος επιστημονικών δημοσιεύσεων και συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια. Έχει υλοποιήσει πάνω από 20 Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα  ως Επιστημονική Υπεύθυνη.

Έχει πολυσχιδές διοικητικό έργο ως:

 • Πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ,
 • Διευθύντρια Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών  “Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός”,
 • Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντοπινγκ 
 • Ιδρυματική Υπεύθυνη του προγράμματος  “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών”, του ΕΚΠΑ για πάνω από 10 έτη
 • Τακτικό Μέλος Ειδικού Επταμελούς Οργάνου Επιτροπής Ερευνών, ΕΛΚΕ-ΕΚΠΑ,
 • Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής Παραολυμπιακών Αγώνων2004.

Έχει συνεργαστεί με Διεθνείς Οργανισμούς (ΟΗΕ, WADA, IOC, IPC) και φορείς Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία Παιδείας, Υγείας, Ανάπτυξης, Εργασίας, Πολιτισμού-Αθλητισμού, και Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς).

Πιστοποιητικά Προγράμματος