Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το healthing.edu.gr;

Το healthing.edu.gr είναι μία σελίδα, η οποία παρέχει Επιμορφωτικά Προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με επιστημονική γνώση υψηλού επιπέδου από διακεκριμένους επιστήμονες, Καθηγητές και Ακαδημαϊκούς, καθώς επίσης διακεκριμένους επαγγελματίες. Απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο, που επιθυμεί να παρακολουθήσει ένα Εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για να συμπληρώσει, να επικαιροποιήσει τις γνώσεις του και να επιμορφωθεί. Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα καλύπτουν μια θεματολογία, η οποία αφορά στην γενική και ειδική εκπαίδευση,  την υγεία, τη φυσική δραστηριότητα, την άσκηση και άθληση, τη διατροφή, το περιβάλλον, το “ευ ζην”, τον πολιτισμό, κ.ά.
Σκοπός του εκπαιδευτικού έργου και της “δια βίου μάθησης”, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, μέσα από την προσωπική τους αυτοβελτίωση και αυτοφροντίδα. Οι κύκλοι μαθημάτων αποτελούν μια ξεχωριστή μαθησιακή εμπειρία, που απευθύνεται σε ΟΛΟΥΣ, ανεξαρτήτως ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου.
Στα μαθήματα ασύγχρονης εκπαίδευσης οι κύκλοι μαθημάτων διεξάγονται όποια ώρα εξυπηρετείται ο εκπαιδευόμενος. Κάθε κύκλος μαθημάτων έχει συγκεκριμένες θεματικές ενότητες.
Στους εκπαιδευόμενους χορηγούνται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης, συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass, και Βεβαίωση Ημεροχρονολογίας,  με τα οποία εμπλουτίζουν το βιογραφικό τους και αποτελούν εφόδιο, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας ή να εξελιχθούν ως προσωπικότητες αποκομίζοντας αποκλειστικά οφέλη και γνώσεις.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις την εγγραφή μου;

Τα Επιμορφωτικά Προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που παρέχονται από το healthing.edu.gr απευθύνονται σε όσους έχουν σχετικές σπουδές, γνώσεις ή/και επαγγελματικές εμπειρίες με το γνωστικό αντικείμενο του κάθε Προγράμματος. Ωστόσο, δικαίωμα εγγραφής και παρακολούθησης έχει οποιοσδήποτε επιθυμεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να επιμορφωθεί για ατομικό όφελος.

Πώς πραγματοποιώ την εγγραφή μου;

Η αίτησή σας μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΚΥΒΕΛΗ

Πως μπορώ να παρακολουθήσω το μάθημα;

Εφόσον έχω ολοκληρώσει την εγγραφή μου, συνδέομαι με τους κωδικούς, πατάω είσοδος για να μεταφερθώ στο λογαριασμό μου (dashboard). Από το λογαριασμό μου πατάω το εικονίδιο του προγράμματος, στο οποίο είμαι εγγεγραμμένος, και αυτόματα θα μεταφερθώ στον αντίστοιχο κύκλο των μαθημάτων, που θα παρακολουθήσω (πράσινα κουτάκια). Στη συνέχεια πατάω το αντίστοιχο πράσινο κουτάκι του μαθήματος, που επιθυμώ, και εισέρχομαι στο πεδίο, όπου υπάρχει το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς και το ερωτηματολόγιο.


Εναλλακτικά: εφόσον γνωρίζω τον κύκλο, που ανήκει το πρόγραμμά μου, εισέρχομαι με τους κωδικούς μου στην πλατφόρμα. Στο κύριο μενού εμφανίζεται το κουμπί “Μαθήματα” και επιλέγω τον αντίστοιχο κύκλο. Στη συνέχεια, από τη σελίδα, όπου εμφανίζονται όλα τα προγράμματα, επιλέγω το πρόγραμμα, που είμαι εγγεγραμμένος. Αφού μεταφερθώ στα πράσινα κουτάκια του μαθήματος, μπορώ να επιλέξω το εκπαιδευτικό υλικό και να εκτελέσω το ερωτηματολόγιο.

Δικαιούμαι έκπτωσης;

-40% ΕΚΠΤΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της εποχής, της ενεργειακής κρίσης & της ανατίμησης των αγαθών προσφέρουμε Νέα μειωμένα δίδακτρα & επιπλέον διευκολύνσεις σε όλα τα προγράμματα, που ξεκινούν από την 01/06/2022 έως και 31/12/2022

Μπορώ να πληρώσω με δόσεις;

Ναι. Τα Προγράμματα Επιμόρφωσης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δίνουν τη δυνατότητα καταβολής του ποσού σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την εγγραφή σας στο πρόγραμμα. Επισκεφθείτε τη σελίδα του Προγράμματος, που σας ενδιαφέρει, και μελετήστε τις σχετικές πληροφορίες.

Θα υπάρχει αξιολόγηση; Κι αν ναι, πώς;

Για την ολοκλήρωση του κάθε Προγράμματος Επιμόρφωσης θα πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία τη σχετική αξιολόγηση. Το κάθε Πρόγραμμα Επιμόρφωσης έχει, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του, διαφορετική προσέγγιση αξιολόγησης. Επισκεφθείτε τη σελίδα του Προγράμματος που σας ενδιαφέρει, για να ενημερωθείτε.

Ποια είναι τα Χορηγούμενα Πιστοποιητικά;

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός Επιμορφωτικού Προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης  στους/στις εκπαιδευόμενους/ες από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επίσης, εκτός του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης παρέχεται και συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ, το οποίο συμβάλλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Europass ανατρέξτε στην επιλογή “Πιστοποιητικάαπό τις Πληροφορίες στο αρχικό Μενού.

Επιπρόσθετα χορηγείται Βεβαίωση Ημεροχρονολογίας σε όλα τα Μοριοδοτούμενα Εκπαιδευτικά Προγράμματα.

Γιατί να παρακολουθήσω ένα Πρόγραμμα Επιμόρφωσης; Ποια η χρησιμότητά τους;

Η παρακολούθηση των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης σας δίνει ουσιαστικά εφόδια και γνώσεις, για να αναπτύξετε δεξιότητες, που θα σας βοηθήσουν να γίνετε πιο αποτελεσματικοί και ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας και στην επαγγελματική σας ενασχόληση. Τα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης συνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση αναπτύσσοντας την εφαρμοσμένη επιστήμη στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.
Τα πιστοποιητικά, επίσης, αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εφόδιο, για να δομήσετε το βιογραφικό σας και να επιτύχετε σε συνεντεύξεις ή αιτήσεις για θέσεις εργασίας ή/και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Πώς διεξάγονται τα Προγράμματα;

Η επιμόρφωση υλοποιείται με ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δίνοντάς σας το πλεονέκτημα να προσαρμόσετε το ρυθμό μάθησης στο δικό σας πρόγραμμα. Ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο του κάθε προγράμματος δίδεται και το εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο έχει κατανεμηθεί σε διδακτικές ενότητες. Μπορείτε να μελετήσετε το υλικό σε ηλεκτρονική μορφή αλλά και να το εκτυπώσετε. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα είναι απλή, φιλική προς το χρήστη και υποστηρίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διεξαγωγή των ασκήσεων (quiz). Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου για την επίλυση προβλημάτων και αποριών
Οι εκπαιδευτές είναι Καθηγητές του ΕΚΠΑ και εξειδικευμένοι επιστήμονες στον τομέα τους.
Η χορήγηση του τίτλου σπουδών πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω για περισσότερες πληροφορίες;

Αν χρειάζεστε βοήθεια ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω  της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: [email protected] ή στα τηλέφωνα  210-7276021 και 210-7276025.