•  

Σας ενημερώνουμε, ότι η Έναρξη Μαθημάτων του Νέου Κύκλου Επιμορφωτικών
Προγραμμάτων ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
είναι 17/06/2024 και 15/07/2024. 

Κοινοποίηση

Μαθήματα