Συμβουλευτική γονέων/ φροντιστών για προτεινόμενα προγράμματα φυσικής δραστηριότητας, άσκησης και αθλητισμού. Quiz

Continue ReadingΣυμβουλευτική γονέων/ φροντιστών για προτεινόμενα προγράμματα φυσικής δραστηριότητας, άσκησης και αθλητισμού. Quiz

Προσαρμοσμένες αθλητικές δραστηριότητες ως μέσο εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης: Αθλοπαιδιές, κολύμβηση, στίβος, χοροθεραπεία, play therapy. Quiz

Continue ReadingΠροσαρμοσμένες αθλητικές δραστηριότητες ως μέσο εκπαιδευτικής και κοινωνικής ένταξης: Αθλοπαιδιές, κολύμβηση, στίβος, χοροθεραπεία, play therapy. Quiz

Σχεδιασμός παρεμβατικού προγράμματος φυσικής αγωγής, φυσικής δραστηριότητας και αθλητικών δεξιοτήτων. Quiz

Continue ReadingΣχεδιασμός παρεμβατικού προγράμματος φυσικής αγωγής, φυσικής δραστηριότητας και αθλητικών δεξιοτήτων. Quiz

Αξιολόγηση κινητικών ικανοτήτων, αδρή και λεπτή κινητικότητα, κινητικές δεξιότητες και θεμελιώδη κινητικά πρότυπα. Quiz

Continue ReadingΑξιολόγηση κινητικών ικανοτήτων, αδρή και λεπτή κινητικότητα, κινητικές δεξιότητες και θεμελιώδη κινητικά πρότυπα. Quiz