Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το healthing.edu.gr;

Το healthing.edu.gr είναι μία σελίδα, η οποία παρέχει Επιμορφωτικά Προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με επιστημονική γνώση υψηλού επιπέδου από διακεκριμένους επιστήμονες, Καθηγητές και Ακαδημαϊκούς, καθώς επίσης διακεκριμένους επαγγελματίες. Απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο, που επιθυμεί να παρακολουθήσει ένα Εξ’ αποστάσεως εκπαιδευτικό πρόγραμμα, για να συμπληρώσει, να επικαιροποιήσει τις γνώσεις του και να επιμορφωθεί. Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα καλύπτουν μια θεματολογία, η οποία αφορά στην γενική και ειδική εκπαίδευση,  την υγεία, τη φυσική δραστηριότητα, την άσκηση και άθληση, τη διατροφή, το περιβάλλον, το “ευ ζην”, τον πολιτισμό, κ.ά.
Σκοπός του εκπαιδευτικού έργου και της “δια βίου μάθησης”, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, μέσα από την προσωπική τους αυτοβελτίωση και αυτοφροντίδα. Οι κύκλοι μαθημάτων αποτελούν μια ξεχωριστή μαθησιακή εμπειρία, που απευθύνεται σε ΟΛΟΥΣ, ανεξαρτήτως ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου.
Στα μαθήματα ασύγχρονης εκπαίδευσης οι κύκλοι μαθημάτων διεξάγονται όποια ώρα εξυπηρετείται ο εκπαιδευόμενος. Κάθε κύκλος μαθημάτων έχει συγκεκριμένες θεματικές ενότητες.
Στους εκπαιδευόμενους χορηγούνται Πιστοποιητικά Επιμόρφωσης ή Ειδικευμένης Επιμόρφωσης, με τα οποία εμπλουτίζουν το βιογραφικό τους και αποτελούν εφόδιο, ώστε να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας ή να εξελιχθούν ως προσωπικότητες αποκομίζοντας αποκλειστικά οφέλη και γνώσεις.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις την εγγραφή μου;

Τα Επιμορφωτικά Προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που παρέχονται από το healthing.edu.gr απευθύνονται σε όσους έχουν σχετικές σπουδές, γνώσεις ή/και επαγγελματικές εμπειρίες με το γνωστικό αντικείμενο του κάθε Προγράμματος. Ωστόσο, δικαίωμα εγγραφής και παρακολούθησης έχει οποιοσδήποτε επιθυμεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να επιμορφωθεί για ατομικό όφελος.

Πώς πραγματοποιώ την εγγραφή μου;

Η εγγραφή σας πραγματοποιείται σε 3 βήματα.
Βήμα 1: Ξεκινήστε κάνοντας ‘ΕΓΓΡΑΦΗ‘, για να συμπληρώσετε την αίτησή σας. Από το Μενού επιλέξτε “Είσοδος” και μετά “Εγγραφή”.
Βήμα 2: Συμβουλευτείτε το email, που θα σας αποσταλεί, και το οποίο θα περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάθεση του απαιτούμενου ποσού και την αποστολή δικαιολογητικών, που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής σας.
Βήμα 3: Πραγματοποιήστε την κατάθεση του ποσού και αποστείλατε το “αποδεικτικό κατάθεσης” και τα λοιπά δικαιολογητικά, που θα σας έχουν ζητηθεί μέσω email.
Θα λάβετε επιβεβαιωτικό email για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, που σχετίζονται με τη μελέτη σας, όπως χρονοδιάγραμμα, οδηγό μελέτης κ.λ.π., για να ξεκινήσετε.

  • Θα χρειαστείτε κατοχή προσωπικού email, και βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ.

Δικαιούμαι έκπτωσης;

Ως ελάχιστη συνεισφορά στις ιδιαίτερες συνθήκες, που έχει επιφέρει η πανδημία του  COVID-19, τα δίδακτρα στα Προγράμματα Επιμόρφωσης έχουν διαμορφωθεί, ώστε να εξασφαλίζονται μειωμένα δίδακτρα κι επιπλέον διευκολύνσεις. Ειδικότερα, τα δίδακτρα των Προγραμμάτων ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δίνουν τη δυνατότητα έκπτωσης 10% με την εφ’ άπαξ προπληρωμή όλου του ποσού.

Στην περίπτωση που υποβληθεί η αίτηση συμμετοχής στο χρονικό πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης (early entry), επίσης δίνεται επιπρόσθετα η έκπτωση 10%.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του κάθε Προγράμματος ή την επιλογή Εκπτωτική Πολιτική, για να ελέγξετε, αν καλύπτετε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις σύμφωνα με την εκπτωτική πολιτική. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μπορώ να πληρώσω με δόσεις;

Ναι. Τα Προγράμματα Επιμόρφωσης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δίνουν τη δυνατότητα καταβολής του ποσού σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα. Επισκεφθείτε τη σελίδα του Προγράμματος, που σας ενδιαφέρει, και μελετήστε τις σχετικές πληροφορίες.

Ποια είναι η εκπτωτική πολιτική που εφαρμόζεται;

Για τα Προγράμματα του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εφαρμόζουμε εκπτωτική πολιτική για διάφορες κατηγορίες εκπαιδευόμενων, όπως για ανέργους, πολυτέκνους, ΑμεΑ, Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων κ.τ.λ. Επισκεφθείτε τη σελίδα του Προγράμματος που σας ενδιαφέρει, για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις κατηγορίες εκπτωτικής πολιτικής. Έτσι, θα ελέγξετε, εάν ανήκετε σε κάποια κατηγορία από αυτές λαμβάνοντας την αντίστοιχη έκπτωση.

Επιπλέον, στην αρχή κάθε κύκλου σπουδών δίνεται και έκπτωση λόγω έγκαιρης προκράτησης θέσης σε περίπτωση, που κάποιος υποβάλλει την αίτησή του μέσα στις ημερομηνίες, που ανακοινώνονται για την έγκαιρη προκράτηση θέσης (early entry).

Για περισσότερες πληροφορίες κάνετε κλικ στην επιλογή της ιστοσελίδας Εκπτωτική Πολιτική.

Θα υπάρχει αξιολόγηση; Κι αν ναι, πώς;

Για την ολοκλήρωση του κάθε Προγράμματος Επιμόρφωσης θα πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία τη σχετική αξιολόγηση. Το κάθε Πρόγραμμα Επιμόρφωσης έχει, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του, διαφορετική προσέγγιση αξιολόγησης. Επισκεφθείτε τη σελίδα του Προγράμματος που σας ενδιαφέρει, για να ενημερωθείτε.

Ποια είναι τα Χορηγούμενα Πιστοποιητικά;

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση ενός Επιμορφωτικού Προγράμματος χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στους/τις εκπαιδευόμενους/ες από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Επίσης, εκτός του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ή  Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης παρέχεται και συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass το οποίο συμβάλλει στην αξία του χορηγούμενου πιστοποιητικού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Europass ανατρέξτε στην επιλογή της ιστοσελίδας “Μονάδες ECVET.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του Προγράμματος που σας ενδιαφέρει, και δείτε τα σχετικά Πιστοποιητικά.

Γιατί να παρακολουθήσω ένα Πρόγραμμα Επιμόρφωσης; Ποια η χρησιμότητά τους;

Η παρακολούθηση των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης σας δίνει ουσιαστικά εφόδια και γνώσεις, για να αναπτύξετε δεξιότητες, που θα σας βοηθήσουν να γίνετε πιο αποτελεσματικοί και ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας και στην επαγγελματική σας ενασχόληση. Τα προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης συνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση αναπτύσσοντας την εφαρμοσμένη επιστήμη στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.
Τα πιστοποιητικά, επίσης, αποτελούν ένα πολύ σημαντικό εφόδιο, για να δομήσετε το βιογραφικό σας και να επιτύχετε σε συνεντεύξεις ή αιτήσεις για θέσεις εργασίας ή/και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Πώς διεξάγονται τα Προγράμματα;

Η εκπαιδευτική διαδικασία των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης υλοποιείται εξ αποστάσεως μέσω φιλικής προς το χρήστη εκπαιδευτικής πλατφόρμας, που ενσωματώνει όλες τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να υποστηρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η επικοινωνία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Όλα τα προγράμματα υποστηρίζονται από εκπαιδευτές, οι οποίοι είναι είτε Καθηγητές του ΕΚΠΑ είτε εξειδικευμένοι επιστήμονες στον τομέα τους. Ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο του κάθε προγράμματος η εκπαίδευση περιλαμβάνει εκπαιδευτικό υλικό (θεωρία, παραδείγματα, υποδειγματικές ασκήσεις, πρόσθετη βιβλιογραφία, ασκήσεις αξιολόγησης κ.ά.) σε έντυπη (εκτυπώσιμη) αλλά και ηλεκτρονική μορφή. Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται σταδιακά, ανά διδακτική ενότητα. Η χορήγηση του τίτλου σπουδών πραγματοποιείται, όταν ο εκπαιδευόμενος λάβει σε όλα τα μαθήματα του Προγράμματος βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 50%. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία παρέχονται στον οδηγό σπουδών του εκάστοτε Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Τα Μαθήματα δίδονται με τη μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όποια ώρα εξυπηρετεί εσάς, από την άνεση του σπιτιού σας, μέσα στη χρονική περίοδο, που διατίθενται ο κάθε κύκλος Μαθημάτων του εκάστοτε Προγράμματος.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω για περισσότερες πληροφορίες;

Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή μέσω του email: [email protected]