Εκπτωτική Πολιτική

Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και στα νέα δεδομένα, που έχουν προκύψει από την πανδημία του Κορονοϊού Covid-19, ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους, ότι έχουμε προβεί σε ειδικές εκπτώσεις ως προς την πληρωμή των διδάκτρων όλων των Εξ’ Αποστάσεως  Προγραμμάτων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Εκπαίδευσης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΤΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εφάπαξ καταβολή διδάκτρων 10%

Ομάδα Α: Έκπτωση 30%

 • A) Άνεργοι, B) Συνταξιούχοι
 • Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων
 • Προσωπικό που εργάζεται στα ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής

Ομάδα Β: Έκπτωση 25%

 • Άτομα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Γονείς που έχουν τέκνα με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Γονείς και προστατευόμενα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών με ετήσιο εισόδημα  κάτω από 15.000 ευρώ

Ομάδα Γ: Έκπτωση 20%

 • Πολυτεκνία – Τριτεκνία (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)
 • Άτομα με ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ
 • Για το διάστημα που διαρκεί η πανδημία Covid -19, σε συμπολίτες μας που η εργασία τους αποδεδειγμένα πλήττεται λόγω της πανδημίας
 • Ομαδικές εγγραφές 3 ή περισσότερων εκπαιδευόμενων
 • Ενεργοί φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες και μεταδιδακτορικοί ερευνητές σε δημόσια ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ, ιδιωτικά Πανεπιστήμια και κολλέγια, δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ της ημεδαπής ή αλλοδαπής

Ομάδα Δ: Έκπτωση 15%

 • Συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια
 • Επανεγγραφή εκπαιδευόμενου σε νέο πρόγραμμα.
 • Παρακολούθηση δύο προγραμμάτων με κοινή ημερομηνία έναρξης (παράλληλη συμμετοχή στον ίδιο κύκλο σπουδών). Η έκπτωση εφαρμόζεται μόνο στο δεύτερο κατά σειρά Πρόγραμμα, βάσει του χρόνου υποβολής των αντίστοιχων ηλεκτρονικών αιτήσεων
 • Σε περίπτωση συμμετοχής σε Επιμορφωτικό Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως του ίδιου εκπαιδευτικού κύκλου, τριών ατόμων και άνωοι οποίοι απασχολούνται στην ίδια επιχείρηση ή φορέα, χορηγείται έκπτωση διδάκτρων 15% σε κάθε εκπαιδευόμενο.

Εταιρική Εκπτωτική Πολιτική

Οι παραπάνω εκπτωτικές κατηγορίες, όπως και η έκπτωση λόγω εφάπαξ καταβολής  των διδάκτρων (10%) δε λειτουργούν συνδυαστικά μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, αν κάποιος/α εκπαιδευόμενος/η εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα χορηγηθεί η έκπτωση για την μία κατηγορία που ο ίδιος θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του.

Στην περίπτωση που υποβληθεί η αίτηση συμμετοχής στο χρονικό πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης (early entry), και αν κάποιος/α εκπαιδευόμενος/η εντάσσεται σε εκπτωτική κατηγορία ή στην έκπτωση λόγω εφάπαξ καταβολής, αυτή η έκπτωση συνδυάζεται με την έκπτωση που χορηγεί η έγκαιρη προκράτηση θέσης, όπως φαίνεται στα δίδακτρα που βρίσκονται ανά Πρόγραμμα, επιλέγοντας στην ιστοσελίδα το Πρόγραμμα, που σας ενδιαφέρει.

Όροι χορήγησης εκπτώσεων

Προκειμένου να εγκριθεί η έκπτωση διδάκτρων για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει:

 1. Ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλλει τη σχετική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, που τον ενδιαφέρει. Αναφέρει την ομάδα έκπτωσης στην οποία εντάσσεται (Α, Β, Γ ή Δ).
 2. Ο ενδιαφερόμενος να έχει στείλει στη Γραμματεία του Προγράμματος τα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν την ένταξή του σε κάποια από τις εκπτωτικές κατηγορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης έκπτωσης, σας παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας
ή μέσω του email: [email protected]