“Ενεργός Γήρανση”: Υγεία, Άσκηση και Ποιότητα Ζωής, Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ

Το Μοριοδοτούμενο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξ’ Αποστάσεως (e-learning) Εκπαίδευσης «"Ενεργός Γήρανση": Υγεία, Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» διοργανώνεται από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Το Μοριοδοτούμενο πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή επιστημονικής γνώσης σχετικά με την ενεργό γήρανση και τις αλλαγές, που αυτή συνεπάγεται στη ζωή των ανθρώπων. Προτείνονται προγράμματα παρέμβασης για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της Μέσης και Τρίτης Ηλικίας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη δια βίου άσκηση. Οι εκπαιδευόμενοι θα μελετήσουν καλές πρακτικές για τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου, την ενεργητική αναψυχή και κυρίως την ενασχόληση με διαφορετικές μορφές άσκησης προσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες του κάθε ενήλικαΤο πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής με συναφείς σπουδές ή/και εργασιακή εμπειρία. Σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία και ενδιαφέροντα. Σε απόφοιτους  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με αντίστοιχο εργασιακό ενδιαφέρον, αλλά και σε ένα ευρύ κοινό, που επιθυμεί να διαμορφώσει αντίληψη για τη σημασία της φυσικής δραστηριότητας στην υγεία και την ποιότητα ζωής των ενηλίκων. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ημερομηνία Έναρξης: 02/10/23 & 06/11/23 Διάρκεια : 7 Μήνες (400 ώρες) - Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα Κοινοποίηση ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Κατεύθυνση: Επιστήμες Υγείας & Αθλητισμός Πεδίο: Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός/Άσκηση και Φυσικοθεραπεία/Διατροφή Δίδακτρα -40% έκπτωση € 330550 Δίδακτρα (εφάπαξ) σε 6 μηνιαίες δόσεις 1η δόση 183 55 Ευρώ 2η δόση 183 55 Ευρώ 3η δόση 184 55 Ευρώ 4η δόση 55 Ευρώ 5η δόση 55 Ευρώ 6η δόση 55 Ευρώ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Δείτε τις τιμές αναλυτικα ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Οδηγός Σπουδών…

Continue Reading“Ενεργός Γήρανση”: Υγεία, Άσκηση και Ποιότητα Ζωής, Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΕΚΠΑ