Σας ενημερώνουμε, ότι η Έναρξη Μαθημάτων του Νέου Κύκλου Επιμορφωτικών
Προγραμμάτων ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
είναι 01/06/2022 και 30/06/2022.

Κοινοποίηση

Μαθήματα