Ημερομηνία έναρξης νέου κύκλου

Σας ενημερώνουμε, ότι η ημερομηνία έναρξης του νέου κύκλου Επιμορφωτικών
Προγραμμάτων ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
είναι στις 04/10/2021.

Share on facebook
Κοινοποίηση

Μαθήματα